یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷
صفحه اصلی نام صفحه
مهمان نام کاربر
مدل توسعه پیشنهادي پارك علم و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی
جهت افزایش بهروري(کارآفرینی، سرمایه) و ورود به بازارهاي بین المللی
ادامه مطلب ...
شیوه نامه چگونگی استفاده از سامانه های ارزیابی سطح آمادگی و بوم ناب ویژه استارت آپ ها و واحدهای فناور
جهت بهره برداری در مراکز رشد و مجموعه های حمایتی مشابه
ادامه مطلب ...
ایده خوب؛ راز سر به مهر یا موتور انگیزشی یک تیم نوآور
آیا از فاش شدن ایده خود نگرانیم یا معتقدیم یک ایده خوب موتور انگیزشی یک تیم نوآور است؟
ادامه مطلب ...
بوم ناب چیست؟
ارائه شرح مختصری در خصوص بوم ناب و کاربرد آن
ادامه مطلب ...
سامانه ارزیابی سطح آمادگی
سامانه ارزیابی سطح آمادگی پارک علم و فناوری راه اندازی گردید.
ادامه مطلب ...
برگزیده ای از بسته آموزش غیرحضوری شهروند کارآفرین
ارائه رایگان برگزیده ای از بسته آموزش غیرحضوری شهروند کارآفرین
ادامه مطلب ...
پارک علم و فناوری؛ حامی رویداد پیچ
حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از رویداد پیچ
ادامه مطلب ...
کارمانیا
دوره آموزش جامع میکرو کنترلر
ادامه مطلب ...
کارگاه آموزشی؛ آشنایی با روش ها و دستگاه های اندازه گیری در نانو فناوری
رویداد
ادامه مطلب ...