شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
لیست شرکت های مستقر نام صفحه
مهمان نام کاربر
نام صفحه

درخواست استقرار شرکت ها و واحدهای فناور

نام شرکت یا واحد فناور نام مدیر عملیات
شرکت آرشین آذرمهر فن آور حامد واعظی نمایش پروفایل
game production احمد خیری نمایش پروفایل
نیک پی فن آور آرتا رضا یوسفی نیک پی نمایش پروفایل
طراحان ایده پرداز کاسپین مهدی قاسمی جعفرآبادی نمایش پروفایل
شرکت دانش بنیان ویستا صنعت زیست کیا زهرا ابوشهاب نمایش پروفایل
تجارت الکترونیک کاریز رامیز باقرالموسوی نمایش پروفایل
آپامه سرام محسن رفعتی نمایش پروفایل
تحقیقات صنعتی خلاقیت برتر بروجن سجاد راستی نمایش پروفایل
شرکت ژرف اندیشان آروین محمدرضا مکرمی نمایش پروفایل
داروسازی نفس فارمد مهدی روحی رازلیقی نمایش پروفایل
شرکت تحقیق و توسعه سرمایه ایرانیان خلیج فارس ( شتسا ) ایمان کرمانی نمایش پروفایل
ایده پردازان دانش دید ماشاا... فضایلی نمایش پروفایل
فراگامان انرژی پاک دکتر کاظم بشیر نژاد - نماینده: آقای قدرت ا... رنجبر نمایش پروفایل
مهندسی ایده پروران برآیند علم و صنعت هادی افشاری نمایش پروفایل
صنایع نانو الکتریک آساک محمد حسین صابری مقدم نمایش پروفایل
پژوهندگان خلاقیت و شکوفایی محمد کریم رحیمی نمایش پروفایل
شبکه آرا شیراز امیر عموزیدی نمایش پروفایل
گروه مالي مدبران معتمد آسوده پيمان كريمي نمایش پروفایل
شرکت دانش بنیان سامانه پردازان هوشمند کارا سجاد زیادلو نمایش پروفایل
پترو پویش فن آزما دکتر نوید سید کاظم ویلیانی نمایش پروفایل

Page 1 of 3, showing 20 record(s) out of 53 total