دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
لیست شرکت های مستقر نام صفحه
مهمان نام کاربر
نام صفحه

درخواست استقرار شرکت ها و واحدهای فناور

نام شرکت یا واحد فناور نام مدیر عملیات
توسعه فناوری های هوشمند سپهران صالح خدابنده نمایش پروفایل
تحقیقات صنعتی خلاقیت برتر بروجن سجاد راستی نمایش پروفایل
رنتم ( RENTOM ) یاسین قمری نمایش پروفایل
شرکت ژرف اندیشان آروین محمدرضا مکرمی نمایش پروفایل
آب فناور پارس حسین همامی نمایش پروفایل
داروسازی نفس فارمد مهدی روحی رازلیقی نمایش پروفایل
مدارسازان ایرانیان علی اصغر سماوات نمایش پروفایل
کانون وکلای دادگستری مرکزی ابوالفضل اسکندری نمایش پروفایل
آداک فناوری وستا اکبر شهامتی نمایش پروفایل
کالاشهرهوشمند ناهید ایوبی گزکوه نمایش پروفایل
شرکت تحقیق و توسعه سرمایه ایرانیان خلیج فارس ( شتسا ) ایمان کرمانی نمایش پروفایل
گروه پدیده پرداز سید امیر آگاه نمایش پروفایل
جورکو امیرحسین قربانی - تی تیش نمایش پروفایل
ایده پردازان دانش دید ماشاا... فضایلی نمایش پروفایل
شرکت آرتا نگین مهر و ماه محمد علی صحاف کاشانی نمایش پروفایل
اندیشه پردازان مدیریت اطلاعات پارسیس امیرحسین نجارزادگان نمایش پروفایل
کاسیت پردازش ماداکتو روزبه شاکرمی نمایش پروفایل
فراگامان انرژی پاک دکتر کاظم بشیر نژاد - نماینده: آقای قدرت ا... رنجبر نمایش پروفایل
مهندسی ایده پروران برآیند علم و صنعت هادی افشاری نمایش پروفایل
زیست باران رامین نقی زاده نمایش پروفایل

Page 1 of 4, showing 20 record(s) out of 76 total