پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
پروفایل شرکت یا واحد فناور نام صفحه
مهمان نام کاربر

خلاصه اطلاعات شرکت یا واحد فناور مستقر

134

نام واحد فناور پترو پویش فن آزما
زمینه فعالیت تولید محصول آنالایزور هوشمند گاز و بسته بندی های نوین صنایع غذایی
محصولات صنایع تبدیلی بسته بندی (کاربرد: آنالایزور هوشمند گاز و بسته بندی های نوین صنایع غذایی )
وضعیت دانش بنیان بله
نام و نام خانوادگی مدیر عامل دکتر نوید سید کاظم ویلیانی
آدرس پست الکترونیکی Fatemeh.mehrabani@hotmail.com
آدرس وب سایت PEPFaco.com
محل استقرار مرکز شماره 2 - ساختمان پاسداران
تاریخ آخرین تغییر اطلاعات یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰
لیست کلی واحدها