شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
پروفایل شرکت یا واحد فناور نام صفحه
مهمان نام کاربر
نام صفحه
اطلاعات شرکت واجد شرایط نمایش نیست!

خلاصه اطلاعات شرکت یا واحد فناور مستقر

135

نام واحد فناور پاک نهاد کساء
زمینه فعالیت تولید محصول مواد اولیه دارویی
محصولات ماده دارویی : پنتا کلسیم هیدروکسید تری فسفات (کاربرد: مواد اولیه دارویی )
ماده دارویی : پنتا کلسیم هیدروکسید تری فسفات (کاربرد: مواد اولیه دارویی )
وضعیت دانش بنیان بله
نام و نام خانوادگی مدیر عامل دکتر عرفان پاکتچیان
آدرس پست الکترونیکی Erfanpakatchian@gmail.com
آدرس وب سایت
محل استقرار مرکز شماره 2 - ساختمان پاسداران
تاریخ آخرین تغییر اطلاعات چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۷
لیست کلی واحدها