پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
پروفایل شرکت یا واحد فناور نام صفحه
مهمان نام کاربر

خلاصه اطلاعات شرکت یا واحد فناور مستقر

135

نام واحد فناور پاک نهاد کساء
زمینه فعالیت تولید محصول مواد اولیه دارویی
محصولات ماده دارویی : پنتا کلسیم هیدروکسید تری فسفات (کاربرد: مواد اولیه دارویی )
ماده دارویی : پنتا کلسیم هیدروکسید تری فسفات (کاربرد: مواد اولیه دارویی )
وضعیت دانش بنیان خیر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل دکتر عرفان پاکتچیان
آدرس پست الکترونیکی Erfanpakatchian@gmail.com
آدرس وب سایت
محل استقرار مرکز شماره 2 - ساختمان پاسداران
تاریخ آخرین تغییر اطلاعات یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
لیست کلی واحدها