پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
پروفایل شرکت یا واحد فناور نام صفحه
مهمان نام کاربر

خلاصه اطلاعات شرکت یا واحد فناور مستقر

144

نام واحد فناور توسعه راهکارهای کسب و کار باران
زمینه فعالیت مشاوره کسب و کار و کشاورزی
محصولات ultra wet بهبود دهنده رشد (کاربرد: محصولات کشاورزی و ارائه خدمات آموزش کارآفرینی)
وضعیت دانش بنیان خیر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل محسن دهقانی دیرانلویی
آدرس پست الکترونیکی baranagrico@gmail.com
آدرس وب سایت barancorp.ir
محل استقرار مرکز شماره 1 - ساختمان قلهک
تاریخ آخرین تغییر اطلاعات چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۷
لیست کلی واحدها