پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
پروفایل شرکت یا واحد فناور نام صفحه
مهمان نام کاربر

خلاصه اطلاعات شرکت یا واحد فناور مستقر

146

نام واحد فناور شبکه آرا شیراز
زمینه فعالیت تولید محصول رمزآرا( امنیت IT)
محصولات امنیت IT (کاربرد: رمزآرا (امنیت IT) )
وضعیت دانش بنیان خیر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل امیر عمو زیدی
آدرس پست الکترونیکی info@shabakeh.ara.com
آدرس وب سایت www.shabakeh.ara.com
محل استقرار مرکز شماره 1 - ساختمان قلهک
تاریخ آخرین تغییر اطلاعات شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۱
لیست کلی واحدها