شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
پروفایل شرکت یا واحد فناور نام صفحه
مهمان نام کاربر
نام صفحه

خلاصه اطلاعات شرکت یا واحد فناور مستقر

146

نام واحد فناور شبکه آرا شیراز
زمینه فعالیت تولید محصول رمزآرا( امنیت IT)
محصولات امنیت IT (کاربرد: رمزآرا (امنیت IT) )
وضعیت دانش بنیان خیر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل امیر عموزیدی
آدرس پست الکترونیکی info@shabakeh.ara.com
آدرس وب سایت www.shabakeh.ara.com
محل استقرار مرکز شماره 1 - ساختمان قلهک
تاریخ آخرین تغییر اطلاعات چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۱:۴۰
لیست کلی واحدها