شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
پروفایل شرکت یا واحد فناور نام صفحه
مهمان نام کاربر
نام صفحه

خلاصه اطلاعات شرکت یا واحد فناور مستقر

147

نام واحد فناور موسسه رسانه صبح امید
زمینه فعالیت تولید محصول طراحی و راه اندازی سرویس های ارزش افزوده تلفن همراه(جمع کننده)
محصولات سرویس ارزش افزوده تلفن همراه (تجمیع کننده) (کاربرد: طراحی و راه اندازی سرویس های ارزش افزوده تلفن همراه)
وضعیت دانش بنیان خیر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل دکتر مهدی اسلامی(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
آدرس پست الکترونیکی info@televas.ir
آدرس وب سایت www.televas.ir
محل استقرار مرکز شماره 2 - ساختمان پاسداران
تاریخ آخرین تغییر اطلاعات چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۹
لیست کلی واحدها