جمعه ۰۲ فروردین ۱۳۹۸
پروفایل شرکت یا واحد فناور نام صفحه
مهمان نام کاربر

خلاصه اطلاعات شرکت یا واحد فناور مستقر

67

نام واحد فناور اسپاد سیستم زاگرس
زمینه فعالیت طراحی، تولید و توسعه نرم افزار
محصولات سامانه مدیریت همایش ، تشخیص پلاک (کاربرد: تولید محصولاتی (چون همایش بان، دیدبان) در حوزه it )
سامانه مدیریت همایش ، تشخیص پلاک (کاربرد: همایش بان، دیدبان)
وضعیت دانش بنیان خیر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل مهرداد غفاری
آدرس پست الکترونیکی info@spadsystem.com
آدرس وب سایت http://www.spadsystem.com
محل استقرار مرکز شماره 1 - ساختمان قلهک
تاریخ آخرین تغییر اطلاعات چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۹
لیست کلی واحدها