شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
نمایش محتوا نام صفحه
مهمان نام کاربر
نام صفحه




راهنمای استقرار

نمودار روشهای استقرار در پارک علم و فناوری


نمودار روشهای استقرار در پارک




نوع مطلب: سند / گزارش / شناسنامه
شناسه مطلب: 41
اهمیت: عادی
مجوز انتشار: دارد
تاریخ ایجاد: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
تاریخ آخرین ویرایش: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
حوزه (های) مرتبط: پارک علم و فناوری,
شمارنده: 921