شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
نمایش محتوا نام صفحه
مهمان نام کاربر
نام صفحه
شیوه نامه چگونگی استفاده از سامانه های ارزیابی سطح آمادگی و بوم ناب ویژه استارت آپ ها و واحدهای فناور

جهت بهره برداری در مراکز رشد و مجموعه های حمایتی مشابه


نظر به اینکه از یک سوی، ایده محوری و شکل دهنده کسب و کارهای نوپا وابسته به تشخیص یک نیاز پاسخ داده نشده یا نامشخص جامعه یا گروهی از افراد جامعه بوده و از سوی دیگر، این کسب و کارها عموما فاقد هرگونه جایگاه در بازار می باشند، کل فرایند تکاملی حرکت از ایده تا محصول، حرکتی همراه با عدم قطعیت و همراه با یادگیری مبتنی بر شواهد و مستندات بوده و لازم است وضعیت عملکرد و چشم انداز یک کسب و کار، با ساز و کاری علمی و تجربه شده، مورد پایش و ارزیابی قرار بگیرد. این ارزیابی ها، جهت گیری درست مسیر حرکتی کسب و کار نوپا را در عملی نمودن ایده محوری و کشف یا ایجاد بازار فروش محصول و به عبارتی دیگر، در دسترس بودن هدف نهایی که ایجاد کسب و کاری پایدار و مبتنی بر برآوردن یک نیاز به وسیله ارائه یک راه حل است را سنجیده، مستند نموده و از اتلاف سرمایه های اصلی جامعه که زمان و انگیزه افراد خلاق و صاحبان ایده است، جلوگیری می نماید.. 

 در هیمن راستا پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بمنظور توسعه فضای کسب و کار و کارآفرینی و استاندارد سازی ارزیابی های مورد نیاز محصولات، بازاریابی، مدیریت پروژه و کاهش ریسک سرمایه گذاری، این شیوه نامه را جهت بهره برداری در مراکز رشد به شرح زیر تهیه نموده است.
 

جهت مطالعه شیوه نامه می توانید به پیوند «منوی اصلی / راهنما / شیوه نامه استفاده از سطوح آمادگی و بوم ناب»مراجعه نمایید.

 
نوع مطلب: خبر، اطلاعیه و مطلب مهم
شناسه مطلب: 64
اهمیت: عادی
مجوز انتشار: دارد
تاریخ ایجاد: یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
تاریخ آخرین ویرایش: دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
حوزه (های) مرتبط: پارک علم و فناوری,
شمارنده: 221