جمعه ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
مطالب

اطلاعیه های پارک علم و فناوری

شناسه مطلب عنوان مطلب چکیده اهمیت
48 کارگاه آموزشی؛ آشنایی با روش ها و دستگاه های اندازه گیری در نانو فناوری رویداد عادی
53 برگزیده ای از بسته آموزش غیرحضوری شهروند کارآفرین ارائه رایگان برگزیده ای از بسته آموزش غیرحضوری شهروند کارآفرین عادی
58 سامانه ارزیابی سطح آمادگی سامانه ارزیابی سطح آمادگی پارک علم و فناوری راه اندازی گردید. عادی