جمعه ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
مطالب

اطلاعیه و گزارش رویدادهای برگزارشده با حمایت پارک علم و فناوری

شناسه مطلب عنوان مطلب چکیده اهمیت
59 کارمانیا دوره آموزش جامع میکرو کنترلر عادی