ارتباط تغذیه با خلق و خو

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در پی برگزاری رویداد ارتباط تغذیه و خلق و خو توسط شرکت نستله و پارک علم و فناوری، در نشست صمیمانه ای که در روز شنبه 15 آبان 1400 در دفتر پارک علم فناوری صورت گرفت، مبلغ حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، جهت کمک به درمان بیماران کوید-19 به بیمارستان بوعلی اهدا گردید.

رویداد ارتباط تغذیه با خلق و خو، در تاریخ 24 شهریور 1400 با هدف بالابردن سطح آگاهی و فرهنگ تغذیه به صورت مجازی به مدت 2 ساعت برگزار گردید.

در این نشست آقای دکتر عبدالهی ریاست بیمارستان بوعلی، آقای دکتر کریمی ریاست سابق بیمارستان بوعلی، خانم دکتر عزیزی نماینده شرکت نستله، آقای مهندس صدری مهر مدیرکل تجاری سازی و پارک علم و فناوری و آقای بنی اسدی مدیر حراست پارک علم و فناوری حضور داشتند.