وبینار آموزشی «آشنایی با SEO – المقدمه فی SEO یا Introduction To SEO»  در تاریخ 20 آبان 1400 با شرکت دانشجویانی از دانشگاه خصوصی الشام (کشور سوریه) و واحد بیروت دانشگاه آزاد اسلامی توسط پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، با همکاری دفتر توانمندسازی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و با استفاده از پلت فرم دوره های آموزشی کوتاه مدت واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

حضور مجازی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و وزیر علوم کشور سوریه در زمان برگزاری وبینار از نکات مهم این رویداد بود.

روی

در این رویداد آموزشی که با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی دانشجویان شرکت کننده از دو کشور سوریه و لبنان، با هماهنگی و اجرای خانم دکتر فرحناز پورعندلیبی مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری و عضو هیات علمی واحد دماوند، برگزار گردیده بود، مطالب آموزشی که توسط آقای دکتر علیرضا مشکین عضو هیات علمی گروه تخصصی کامپیوتر و رئیس مرکز رشد واحد دماوند به زبان فارسی ارائه می گردید، (با وجود دوری مسافت فیزیکی) به صورت هم زمان توسط خانم دکتر نضال مدحج عضو هیات علمی گروه تخصصی کامپیوتر واحد سوسنگرد به زبان عربی ترجمه می گردید.

در پایان جلسه خانم دکتر رانیا قائم مقام ریاست جامعه الشام الخاصه (دانشگاه خصوصی الشام) ضمن ابراز رضایت از برگزاری وبینار آموزشی، از تمامی حضار تشکر کردند.