رویداد به هم رسانی با موضوع محصولات پروبیوتیک، توسط پارک علم و فناوری دانشگاه اسلامی، با حمایت شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و با حضور جمعی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاه و فعال در حوزه صنایع غذایی برگزار گردید.

این رویداد شامل دو نشست در روزهای دوم و سوم آذر ۱۴۰۰ به صورت مجازی بود.