جهت افزایش بهروري(کارآفرینی، سرمایه) و ورود به بازارهاي بین المللی

مدل توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی جهت افزایش بهروري(کارآفرینی، سرمایه) و ورود به بازارهاي بین المللی و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ایفای نقش دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاه کارآفرین طراحی و ارائه گردید. جهت دریافت مدل توسعه و منابع مورد استناد می توایند به فایل های پیوست زیر مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط:
1- طراحی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
2- طراحی برنامه حمایتی برای زنان کارآفرین در اکوسیستم دانشگاه آزاد/ الگوی تبدیل واحدهای آموزشی به شاخه‌های کارآفرینی تهیه می‌شود
3- حرکت دانشگاه آزاد اسلامی به سوی دانشگاه نسل سوم با اجرایی‌کردن اکوسیستم کارآفرینی
4- راه‌اندازی سامانه ارزیابی سطح آمادگی محصولات برای اولین بار در کشور توسط دانشگاه آزاد
5- اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی حرکتی اقتصادی بر پایه دانش/ پایان‌نامه‌های دانشجویی بر بومی‌سازی تکنولوژی هدایت شوند

فایل پیوست 1

فایل پیوست 2