اولین پارک غیر دولتی در ایران و کشورهای اسلامی

پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اولین پارک غیر دولتی در ایران و همچنین کشور های اسلامی، در تاریخ 17 فوریه 2020 مصادف با 28 بهمن سال 1398 به عضویت شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسلامي در آمد.

عضویت پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از این جهت دارای اهمیت است که در جهان امروز، حضور در شبکه های تخصصی ارتباطی یکی از موثرترین استراتژی های توسعه علمی و فناوری بوده و تبادل اطلاعات و تجربیات تخصصی را بین اعضا تسهیل می نماید.

خبر عضویت پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در (لینک آدرس خبر) وب سایت رسمی این شبکه (instp.ir) درج گردیده است.

در خصوص شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسلامي لازم به ذکر است که در چهاردهمین نشست کمیته دائمی همکاريهاي علمي و فن آوري سازمان همکاريهاي اسلامي (ژانويه ۲۰۱۱، اسلام آباد)، تاسيس شبكه پاركهاي علم و فناوري كشورهاي اسلامي INSTP ، در جمهوري اسلامي ايران و با هدف توسعه فناوري در ميان كشورهاي اسلامي، تقويت روابط بين پاركهاي علم و فناوري و ترويج همكاريهاي علمي و مبتني بر فناوري ميان كشورهاي اسلامي به تصويب رسيده است.

وظایف اصلی شبکه پارکهای علم و فناوري کشورهاي اسلامي به شرح زیر می باشد.

  • معرفی تجربیات و علوم موجود در پارکهای علم و فناوري کشورهاي اسلامي
  • هدف گذاری و دستیابی به فناوري هاي مورد نياز براي توسعه پايدار
  • تبدیل پتانسیل های موجود به فرصت هاي همکاري از طريق مکانيسم پارکهاي علم و فناوري
  • ارائه طرح برای تاسیس پارکهای علم و فناوري جديد در کشورهاي اسلامي
  • برآورد نیازهای مالی و تدوين برنامه هاي توسعه
  • برنامه ریزی و ارائه طرح برای افزايش مشارکت از طريق مکانيزم شبکه

پارک علم و فناوری گیلان از سوی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، به عنوان دبيرخانه و محل استقرار اين شبکه انتخاب گردیده است.