محصول مقابله با انتشار ویروس کرونا توسط فناوران دانشگاه آزاد تولید شد

مدیر فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از تولید نمونه اولیه محصولی برای مقابله با انتشار ویروس کرونا توسط فناوران این دانشگاه، خبر داد.

منبع و ادامه مطلب: ایسکانیوز؛ محصول مقابله با انتشار ویروس کرونا توسط فناوران دانشگاه آزاد تولید شد