در راستای توسعه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و پارک زیست فناوری خلیج فارس صبح امروز در محل پارک زیست فناوری با حضور قائم مقام پارک دانشگاه آزاد تشکیل جلسه شد.

به گزارش روابط عمومی پارک دانشگاه آزاد در این جلسه آقای مهندس صدری مهر با بیان ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی پرداختند و گفتند، دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان و داشتن حدود 400 واحد دانشگاهی و ظرفیت بالای هئیت علمی در گرایشهای مختلف حاضر به کمک به رفع موانع در کشور می باشد.
در همین راستا رئیس پارک زیست فناوری از این ظرفیت استقبال نمودند و ایجاد تعامل بیشتر با واحد قشم و سایر واحدهای دانشگاهی را در رفع موانع موجود در منطقه خواستار شدند و همچنین ایشان به بیان ظرفیت های قانونی منطقه آزاد قشم اشاره نمودند و خواستار همکاری بیشتر طرفین در استفاده از این ظرفیت شدند.
به گزارش روابط عمومی پارک دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه مقرر شد تا با توجه به پتانسل ها و ظرفیت های طرفین، هر دو پارک در زمینه های فناوری های دریایی و زیست فناوری و مشارکت داشته باشند.
در این جلسه جناب آقای دکتر مهدی صولی، جناب آقای شهاب الدین تسلیمی از سوی پارک دانشگاه آزاد اسلامی و همجنین آقای دکتر رنجبر رییس و آقای سلیم پور مدیر شرکتهای فناور پارک زیست فناوری خلیج فارس، حضور داشتند.