جلسه مشترک بین آقای دکتر حسین مهویدی، مدیر صنایع پیشرفته و فناوری های نو و مهندس سید محمد جواد صدری مهر، مدیر کل تجاری سازی و پارک علم و فناوری در دفتر پارک برگزار شد.

جهت توسعه همكاري هاي فناوري در عرصه ملي و فراملی و همچنين زمینه ایجاد تعاملات بیشتر برای شناسایی نیازهای صنعت و تامین آن با استفاده از ظرفیت های پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه بین آقای دکتر حسین مهویدی، مدیر صنایع پیشرفته و فناوری های نو  و  مهندس سید محمد جواد صدری مهر، مدیر کل تجاری سازی و پارک علم و فناوری در تاريخ  07/02/99  در محل پارك علم و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی  برگزار گرديد.

در اين جلسه دکتر مهویدی، مدیر صنایع پیشرفته و فناوری های نو و مهندس سید محمد جواد صدری مهر، مدیر کل تجاری سازی و پارک علم و فناوری در خصوص نحوه همكاري هاي آتي مابين پارك و دفتر گسترش مباحثی طرح نمودند و

چگونگي همكاري مشترک را با ظرفیت های موجود مورد ارزيابي و تبادل نظر قرار دادند.

در ادامه دکتر مهویدی آمادگی خود را برای معرفی شرکت های دانش بنیان تولیدی سطح 1، شتابدهنده های همکار، سرمایه گذاران، ارائه لیست های مربوط به فرصت های صنعت به شکل منظم و بروز، ابراز داشتند و دکتر صدری مهر نیز اعلام کردند، متقابلا در راستای کمک به شرکت های دانش بنیان و صنعت کشور با استفاده از دانش فنی و تخصصی موجود در این بستر کارآفرینانه تمام تلاش خود را برای هم پوشانی این نیازها و ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت، به کار خواهند گرفت.

دکتر مهویدی ابراز داشت، ما در جهت افزایش تولید ملی و کمک به شرکت های نوپای داخلی مسئولیت ویژه ایی داریم و با همیاری و توزیع متناسب پروژه های مورد نیاز صنعت و اشتراک گذاری این فرصت ها و ظرفیت های موجود طرفین هست که امکان هم افزایی لازم برای رونق تولید فراهم خواهد شد.

دکتر صدری مهر در آخر ضمن قدردانی، امیدواری خود را برای پيشبرد اهداف توسعه فناوري كشور با وجود توانمندی های طرفین اظهار نمودند.