اسامی مدیران پارک علم و فناوری به شرح زیر می باشد.

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

سوابق

آقای دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاداسلامی

 • دانشیار دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف
 • استاد نمونه آموزشی و استاد نمونه پژوهشی دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف
 • معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شریف
 • همکاری در معاونت پژوهشی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه
 • تاسیس و مدیریت پردیس نوآوری، مرکز تحقیقات و مدیریت مرکز رشد شهید مقدم

آقای دکتر محسن قیصری

رئیس اداره امور شرکت ها

 • استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – گروه مکانیک
 • سر ارزیاب معاونت علمی ریاست جمهوری در ارزیابی شرکتهای دانش بنیان
 • سر ارزیاب صندوق نوآوری و شکوفایی برای اعطاء تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان
  1. طرح تجاری (BP)
  2. مشاوره در خصوص دانش بنیان و ارزیابی و مراحل دریافت گواهینامه
  3. ارزش گذاری استارت آپ

آقای دکتر حمید مهدی

رئیس اداره نظارت و ارزیابی

 • استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – گروه کامپیوتر
 • مسئول برگزاری رویدادها  کارآفرینی و جشنواره های پارک علم و فناوری
 • مسئول مرکز شتابدهی و نوآوری پارک علم و فناوری
  a.  ارزیابی موفقیت استارت آپ ها
  b.  راه اندازی تیم و معیارهای موفقیت تیم، ایجاد انگیزه در تیم
  c.  موضوعات مرتبط با ICT (برنامه نویسی، موبایل، وب سایت، امنیت شبکه)

خانم دکتر آزاده کاظمی

امور شرکت ها