اسامی مدیران پارک علم و فناوری به شرح زیر می باشد.

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

سوابق

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی

آقای دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاداسلامی

  • دانشیار دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف
  • استاد نمونه آموزشی و استاد نمونه پژوهشی دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف
  • معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شریف
  • همکاری در معاونت پژوهشی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه
  • تاسیس و مدیریت پردیس نوآوری، مرکز تحقیقات و مدیریت مرکز رشد شهید مقدم
خانم دکتر آزاده کاظمی

خانم دکتر آزاده کاظمی

رئیس اداره امور شرکت ها و جذب سرمایه گذار

آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی کارآفرینی
خانم بهاره جعفری

خانم بهار جعفری

کارشناس امور شرکت ها

خانم وحیده روح الهی

خانم وحیده روح الهی

کارشناس امور شرکت ها

آقای علیرضا حسین معمار

آقای علیرضا حسین معمار

رئیس اداره فناوری اطلاعات

  • آخرین مدرک تحصیلی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – سامانه های اطلاعاتی پیشرفته
  • 23 سال تجربه تحلیل، طراحی و توسعه سامانه های اطلاعاتی مبتنی بر Dos، Windows  و Web