اسامی مدیران پارک علم و فناوری به شرح زیر می باشد.

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

سوابق

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی

آقای دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاداسلامی

 • دانشیار دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف
 • استاد نمونه آموزشی و استاد نمونه پژوهشی دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف
 • معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شریف
 • همکاری در معاونت پژوهشی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه
 • تاسیس و مدیریت پردیس نوآوری، مرکز تحقیقات و مدیریت مرکز رشد شهید مقدم
دکتر صدری مهر

آقای دکتر سید محمد جواد صدری مهر

مدیر کل تجاری سازی و پارک

 • کارشناس ارشد حقوق بین الملل
 • مدیر اقتصاد فرهنگ مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • مشاور اقتصاد دانش بنیان هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی
 • مشاور فناوری اداره اوقاف و امور خیریه
دکتر مصطفی سبزیکار بروجردی - مدیر فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر مصطفی سبزیکار بروجردی

مدیر فناوری

 • دکتری مهندسی مکانیک
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدیر سابق ایجاد و توسعه پردیس های پارک علم و فناوری
دکتر رحمانی

آقای دکتر حامد رحمانی

مدیر سکوی فناوری

 • عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت ره پویان سامانه توسعه ایرانیان
 • مدیر اجرایی کانون ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
خانم دکتر آزاده کاظمی

خانم دکتر آزاده کاظمی

رئیس اداره امور شرکت ها و جذب سرمایه گذار

آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی کارآفرینی
خانم بهاره جعفری

خانم بهار جعفری

کارشناس امور شرکت ها

خانم وحیده روح الهی

خانم وحیده روح الهی

کارشناس امور شرکت ها

آقای علیرضا حسین معمار

آقای علیرضا حسین معمار

رئیس اداره فناوری اطلاعات

 • آخرین مدرک تحصیلی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – سامانه های اطلاعاتی پیشرفته
 • 23 سال تجربه تحلیل، طراحی و توسعه سامانه های اطلاعاتی مبتنی بر Dos، Windows  و Web