پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بمنظور برونسپاری فعالیتهای خود در حوزه خدمات و راه اندازی شبکه های نوآوری خود بمنظور کمک به توسعه صنعتی شدن کشور اقدام به شناسایی و بکارگیری کارگزار واجد شرایط در موضوعات زیر می نماید.
• خدمات تجاری سازی و شتابدهی
• بازاریابی خارجی و صادرات
• اطلاعات و ارتباطات (ICT)
• بایو تکنولوژی (Bio)
• قطعات و صنایع خودرو
• نفت و پتروشیمی
• صنایع غذایی
• کشاورزی و صنایع تبدیلی
• معدن
از متقاضیانی که دارای موضوع اساسنامه مرتبط و سابقه فعالیت در این حوزه می باشند، دعوت می گردد از تاریخ درج این آگهی، حداکثر تا تاریخ 7 اسفندماه 1399 به آدرس eval@park.iau.ir ارسال نمایند.