فراخوان شرکت مگاموتور (شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا) جهت معرفی سازندگان توانمند مستقر در پارک های علم و فناوری سراسر کشور جهت همکاری در پروژه های ساخت داخل شرکت مگا موتور

متن نامه فراخوان شرکت مگاموتور:

فراخوان شرکت مگاموتور جهت همکاری در پروژه های ساخت داخل

دانلود لیست قطعات (کلیک کنید)