به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا منظری توکلی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان و نماینده رؤسای استان های کشور در هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سفر هیأت اعزامی دانشگاه آزاد اسلامی به سوریه گفت: ایجاد ارتباط علمی با کشورهای محور مقاومت از جمله سوریه از جمله اولویت ها و سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی است که سعی در توسعه آن داریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان گفت: تبادل استاد و دانشجو و همچنین احداث مراکز فناوری بهترین شکل همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های سوریه است.

دکتر منظری توکلی به تفاهم نامه های دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های سوریه اشاره و تصریح کرد: دکتر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی با مسئولین دانشگاه حلب، دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با مسئولین دانشگاه دمشق و دکتر بروجردی معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه هایی را با دانشگاه های سوریه به امضا رساندند.

منبع و ادامه مطلب: وب سایت روابط دانشگاه آزاد اسلامی