وب سایت دانشگاه دمشق خبر بازدید هیات نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاه دمشق و برگزاری جلسه مشترک را منتشر نمود.

لینک خبر: http://damascusuniversity.edu.sy/ird/index.php?lang=2&set=4&type=1&id=135