به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، پیرو تفاهم نامه منعقده در سال 2019، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه الشام سوریه برنامه مشترک اجرایی امضا کردند.

براساس این برنامه مشترک اجرایی که دارای زمان بندی مشخص است، ظرف مدت سه ماه مرکز نوآوری و فن‌آوری مشترک بین پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه الشام ایجاد خواهد شد.

این مرکز دارای دو دفتر در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در تهران و در دانشگاه الشام در دمشق خواهد بود و بناست تا در زمینه های فناوری های پزشکی، داروسازی، آی‌.تی و آی‌.سی‌.تی فعالیت کند.

هدف از تاسیس این مرکز، حمایت از پروژه های فناورانه مشترک بین دانشجویان و اساتید دو دانشگاه و کمک به تجاری سازی آنها در بازار منطقه است. این برنامه اجرایی توسط دکتر شریف اشقر رئیس دانشگاه الشام و دکتر محمدجواد صدری مهر مدیرکل پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی امضا شد.