مرکز نوآوری‌ نوسازی تجهیزات واحد دماوند با هدف ایجاد بستری مناسب جهت استقرار هسته های فناور، شرکت‌های نوپا، استارت‌آپ‌ها، شتابدهنده‌ها و کلیه شرکت‌های فعال در زیست بوم فناورانه کشور در حوزه قطعه سازی و نوسازی تجهیرات با مساحتی بالغ بر 7000 متر مربع در خرداد ماه سال 1399 تاسیس گردید.