مدل توسعه پارک علم و فناوری

مدل توسعه پارک علم و فناوری

جهت افزایش بهروري(کارآفرینی، سرمایه) و ورود به بازارهاي بین المللی

مدل توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی جهت افزایش بهروري(کارآفرینی، سرمایه) و ورود به بازارهاي بین المللی و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ایفای نقش دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاه کارآفرین طراحی و ارائه گردید. جهت دریافت مدل توسعه و منابع مورد استناد می توایند به فایل های پیوست زیر مراجعه نمایید.

ادامه مطلب ...
لوگوی پهن پارک علم و فناوری

چشم انداز

چشم انداز پارک علم و فناوری

دو سال پس از انقلاب فرهنگی ایران در روز 31 اردیبهشت ماه سال 1361 آیت ا… هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه تهران برای اولین بار از طرحی به نام دانشگاه آزاد اسلامی سخن گفت. در حقیقت سخنان ایشان، نتایج رایزنی هایی بود که او و دکتر عبدا… جاسبی برای راه اندازی دانشگاه ازاد اسلامی انجام داده بودند .

ادامه مطلب ...
لوگوی پهن پارک علم و فناوری

ماموریت

ماموریت پارک علم و فناوری دانشگاه آزاداسلامی

مأموریت، چشم انداز و ارزشهای یک سازمان، فلسفه وجودی آن را بر همگان نمایان ساخته و مبدأ و مقصد آن مجموعه را مشخص می سازد. درک عمیق و واحد از این مفاهیم، می تواند زمینه را برای ارائه راهبردهای مناسب و منطبق با وظایف، اهداف و خطی مشی ها فراهم سازد. بدین ترتیب، بیانیه مأموریت، چشم انداز و اصول و ارزشهای بایسته پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی دراین بخش تبیین می گردد.

ادامه مطلب ...
لوگوی پهن پارک علم و فناوری

اهداف پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه آزداسلامی با وجود بیش از 900 واحد، هسته فناور و شرکت دانش بنیان مستقر در 100 مرکز رشد این دانشگاه در سراسر کشور با هدف حمایت، پشتیبانی، سرمایه گذاری و توسعه بیشتر خدمات تجاری در عرصه علمی و دانشگاهی تشکیل شده است.

ادامه مطلب ...
لوگوی پهن پارک علم و فناوری

معرفی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، اولین پارک غیر دولتی در ایران است که مجوز تاسیس (موافقت اصولی) آن در تاریخ 13 دی 1393 از دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و قناوری اخذ گردیده است.

ادامه مطلب ...

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.