سه‌شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۷
لیست شرکت های مستقر نام صفحه
مهمان نام کاربر

درخواست استقرار شرکت ها و واحدهای فناور

نام شرکت یا واحد فناور نام مدیر عملیات
پژوهندگان خلاقیت و شکوفایی محمد کریم رحیمی نمایش پروفایل
روبینا آفاق گستر دکتر نوید سید کاظم ویلیانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ابهر نمایش پروفایل
نشریه دانشگاه کارآفرین امیررضا علیزاده مجد نمایش پروفایل
موسسه رسانه صبح امید دکتر مهدی اسلامی(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب نمایش پروفایل
شبکه آرا شیراز امیر عمو زیدی نمایش پروفایل
توسعه راهکارهای کسب و کار باران محسن دهقانی دیرانلویی نمایش پروفایل
آگاه نت کامیاران محمد صدیقی منش نمایش پروفایل
گروه نرم افزاری جامع پژوهش دکتر نیما جعفرزاده نمایش پروفایل
شرکت دانش بنیان سامانه پردازان هوشمند کارا سجاد زیادلو نمایش پروفایل
آیرون ولف (IRON WOLF) محمد قنبری سالم نمایش پروفایل
سلام زبان محسن متین جو نمایش پروفایل
گسترش فناوری تیوا رایانه شاهین الماسی مقدم نمایش پروفایل
پاک نهاد کساء دکتر عرفان پاکتچیان نمایش پروفایل
پترو پویش فن آزما دکتر نوید سید کاظم ویلیانی نمایش پروفایل
فناوری اطلاعات نگارستان زرین یوسف رستمیان نمایش پروفایل
تریتا پایافرین اشکان حیدریان نمایش پروفایل
خاک، آب، انرژی زربین دکتر ابوعلی گلزاری نمایش پروفایل
ترانه های شفا بخش طبیعت دکتر مازوجی نمایش پروفایل
روماک گستر غرب صدری حسامی نمایش پروفایل
زیست شیمی پاسارگاد فاطمه سیاه مرزکوهی نمایش پروفایل

Page 1 of 4, showing 20 record(s) out of 71 total