رویداد انتقال تجربه؛ پیش ثبت نام خبرگان

فرم الکترونیکی اعلام آمادگی خبرگان برای ارائه مطلب در رویداد انتقال تجربه

  • جزئیات مرتبط با برگزاری رویداد در صفحه اجتماعی پارک علم و فناوری به آدرس iausat@ اطلاع رسانی خواهد شد.
  • با خبرگان محترمی که موضوع پیشنهادی انتقال تجربه ایشان، مورد تصویب هیات برگزار کننده رویداد قرار بگبرد تماس تلفنی برقرار خواهد شد.

    Sign In

    Register

    Reset Password

    Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.