رویداد ۳ روزه شتاب (استارتاپی) پویش

image
هدف

در این رویداد به دنبال پرورش ایده و چگونگی راه اندازی کسب و کار خود هستیم. در این 54 ساعت با تیم سازی سعی می کنیم به شبیه سازی محیط کسب و کار و چالشهای راه اندازی و کار کردن در محیط های استارتاپی بپردازیم.

image
مخاطبین

مخاطبین ما کسانی هستند که می خواهند کارمند نمانند و کسب و کار خودشان را داشته باشند.

image
پوستر ها
image
سین برنامه رویداد استارت آپ ویکند پارک علم و فناوری

یازدهم شهریور – ویژه پیش رویداد

کارگاه زمان مجری (شرکت یا مربی)
کارگاه برنامه ریزی کسب و کار 8:00-11:00 دکتر محسن صیقلی (مدرس مدیریت مالی دانشگاه تهران)
بکارگیری نرم افزارهای loom, prezi, edrawmax در رویدادهای کارآفرینی 11:00-12:30 دکتر حامد رحمانی (مدیرعامل شرکت رستا)
کارگاه ارائه موثر 14:00-16:30 دکتر محمد ذاکری (رئیس مرکز نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور)
بررسی case   (یافتن همبنیان، تیم سازی) 16:45-18:00 آقای سید رسول ساداتی نژاد (شرکت توسعه فناوری هوشمند مدار) با همکاری آقای محسن مشرقی (شرکت رویش رسانه)

هجدهم شهریور – ویژه شتابدهی

کارگاه زمان مجری (شرکت یا مربی)
کارگاه آشنایی با شیوه‌های تامین مالی در زیست‌بوم فناوری 8:30-10:00 دکتر صابر سمیعی (مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان)
کارگاه Pitch Deck برای ارائه ایده 10:00-11:30 محمدرضا پژوهنده

مدیر توسعه و سرمایه‌گذاری صندوق پژوهش و فناوری گیلان

بررسی case (ارزش گذاری استارت آپ) 11:30-13:00 دکتر امراله دهقان (مدیرعامل شرکت مشاوران مدیریت فناوری آینده پژوهان)
کارگاه بازاریابی 14:00-16:30 دکتر امیر نجفی (مدیر ایجاد و توسعه پردیس های پارک علم و فناوری و امور شرکت ها)
Case-Marketing 16:45-18:00 سرکار خانم پریسا آریایی پارسا (مدیر عامل شرکت باسکار)
image
حامیان
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی گیلان

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی گیلان

مرکز نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی مرکز نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی شرکت آداک فناوری وستا شرکت آداک فناوری وستا
image
جوایز

 تیم اول 30 میلیون تومان (در قالب مشارکت با پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد)

 

تیم دوم 25 میلیون تومان (در قالب مشارکت با پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد)

 

تیم سوم 20 میلیون تومان (در قالب مشارکت با پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد)

image
منتورها
دکتر حسام زند حسامی دکتر محسن صیقلی دکتر صابر سمیعی
دکتر حسام زند حسامی
عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر محسن صیقلی
مدرس مدیریت مالی دانشگاه تهران
دکتر صابر سمیعی
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان
دکتر سعید اسلامی   دکتر مجید قلی پور
دکتر سعید اسلامی
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
  دکتر مجید قلی پور
مدیر عامل بیمه آرمان
image
داوران
دکتر صدری مهر دکتر موسی خانی دکتر حامد رحمانی
دکتر سید محمدجواد صدری مهر
مدیرکل پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر مرتضی موسی خانی
رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران
دکتر حامد رحمانی
مدیر سکوی فناوری پارک علم و فناوری و تجاری سازی
دکتر مصطفی سبزیکار دکتر قباد بهزادی پور 
دکتر سید رسول حسنی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر مصطفی سبزیکار
مدیر فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر قباد بهزادی پور
مدیر کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی
image
مدرسین کارگاه ها
دکتر محسن صیقلی دکتر حامد رحمانی دکتر محمد ذاکری
دکتر محسن صیقلی دکتر حامد رحمانی دکتر محمد ذاکری
دکتر امرالله دهقان دکتر امیر نجفی دکتر صابر سمیعی
دکتر امراله دهقان دکتر امیر نجفی دکتر صابر سمیعی 
دکتر محمدرضا پژوهنده سید رسول ساداتی نژاد محسن مشرقی
محمدرضا پژوهنده سید رسول ساداتی نژاد محسن مشرقی
پریسا آریایی پارسا    
پریسا آریایی پارسا     
image
شرکت های همکار در برگزاری

image
برگزاری

لوگوی پارک علم و فناوری - پشت شفافبرگزار کننده: پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

 

دکتر صدری مهردکتر سیدمحمدجواد صدری مهر
مدیرکل پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

 

دکتر حامد رحمانیدبیر رویداد
دکتر حامد رحمانی
مدیرعامل شرکت ره پویان سامانه توسعه ایرانیان (رستا)

 

تیم اجرایی

خانم دکتر آزاده کاظمی مهندس فرناز غزنوی
دکتر آزاده کاظمی
رئیس اداره امور شرکت ها و جذب سرمایه پارک علم و فناوری
مهندس فرناز غزنوی
مدیر عامل شرکت راهکارهای هوشمند تجاری پیشداد
مهندس ابوالفضل نوابی مهندس نگین بی نذر
مهندس ابوالفضل نوابی
بنیانگذار فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در کشور
مهندس نگین بی نذر
کارشناس فناوری شرکت ره پویان سامانه توسعه ایرانیان (رستا)
علیرضا حسین معمار
علیرضا حسین معمار
رئیس اداره فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری

image
فرم ثبت نام

(پس از برگزاری غیر فعال شده است.)

image
فیلم های ضبط شده کارگاه ها

وبینار معرفی

کارگاه های پیش رویداد اول

کارگاه های پیش رویداد دوم

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.