رویداد منهای کرونا

تیم های برگزیده رویداد جهت حمایت در

شتاب دهنده «تاپ تک»

مستقر خواهند شد!

image

محورها:

  • اپلیکیشن های حوزه کسب و کارهای مجازی در زمان کرونا
  • تجهیزات شناسایی کرونا
  • تجهیزات درمانی بیماران کرونایی
  • واکسن ها
  • نانودارو برای بیماری کرونا
  • انواع مواد ضدعفونی کننده
  • آنتی ویروس ها و …

زمان رویداد: 20 شهریور 1399

دریافت ایده: تا 31 مرداد 1399

لینک ثبت ناموب سایت شتاب دهنده تاپ تک / رویداد منهای کرونا

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.