ثبت درخواست برای اخذ گرنت طرح جوانه

ویژه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری بازارگرا

ثبت درخواست: 12  تا 23 اسفند ماه 1399

image

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.