مجموعه رویدادهای ستکس؛ از ایده تا جذب سرمایه

فراخوان جذب ایده در حوزه فضاپایه

تمدید شد

مهلت ارسال ایده: 30 آبان 1400

image

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.