رویداد انتقال تجربه

 

پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از کلیه خبرگان زیست بوم نوآوری کشور شامل:

  • صاحبنظران شاخه های مختلف صنایع
  • مدیران تاثیرگذار و موسسان استارتاپ های موفق
  • مربیان کسب و کار (منتورهای) محترم مجرب مراکز رشد و شتاب دهنده ها
  • کارشناسان و صاحب نظران حوزه قوانین دولتی
  • کارشناسان و صاحب نظران در مسائل حقوقی مرتبط با کسب و کارها
  • کارشناسان و صاحب نظران امور مرتبط با صادرات و تجارت بین الملل
  • ارزیاب ها و داوران در سطوح مختلف از استعدادیابی تا ارزشگذاری محصولات

جهت شرکت در رویداد انتقال تجربه دعوت به عمل می آورد.

رویداد انتقال تجربه، رویدادی مجازی در بستر شبکه های اجتماعی خواهد بود که طی نشستی میان مدت، خبرگان محترم به انتقال تجربه خود در فرایند تبدیل ایده تا ثروت، به تیم های فناور، افراد خلاق، نوآور و علاقمندان خواهند پرداخت.

علاقمندان می توانند با تکمیل فرم الکترونیکی «رویداد انتقال تجربه، پیش ثبت نام خبرگان»  (<– کلیک کنید) از طریق پروتال پارک به آدرس park.iau.ir اقدام نمایند.